Son güncellenme :07.07.2021 11:45

Anasayfa > Genel, Gündem > GAGİAD LOJİSTİK MERKEZLERİNİN AVANTAJLARINI KONUŞTU

07.07.2021 Çar, 11:45

GAGİAD LOJİSTİK MERKEZLERİNİN AVANTAJLARINI KONUŞTU

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) “Yurt İçi ve Yurt Dışı Lojistik Merkezleri
Avantajları” video konferansında, lojistik merkezlerinin desteklenmesi dağıtım zincirlerine

hızlı ulaşım ve depolama gibi konuları konuştu.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) “Yurtİçi ve Yurt Dışı Lojistik Merkezleri
Avantajları” toplantısında Gümrük Müşaviri Cenk Öncel’i konuşmacı olarak video konferans
sistemi üzerinden ağırladı. Programın açılış konuşmasını GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Cihan Koçer yaptı.
Lojistik merkezlerinin, Türkiye'nin rekabet gücünü Avrupa'da önemli oranda arttıracağını dile
getiren GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer; “Tüm sektörleri etkisi altına alan
pandemi sürecinde arz-talep dengesi, hem tedarik süreçlerini hem de lojistik sektörünü
etkiledi. Dünyadaki gelişmeler sonrasında, ülkemiz lojistik sektöründe sürdürülebilir bir
rekabet ortamının oluşturulabilmesi, sektörün uluslararası alanda rekabet edebilecek güce
erişebilmesine ilişkin önlemler aldı. Resmi Gazetede yer alan “Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin
Desteklenmesi Hakkında Karar” lojistik sektöründe daha hızlı, güvenilir ve esnek çözümler
üretmemize katkı sağlayacak. YDLM ile ihracatçıların tedarik ve dağıtım zincirlerinin
verimlilikleri artırılarak, ihraç ürünlerinin yeni pazarlara en etkin yoldan ulaştırılmasını
sağlanacaktır. Bilindiği üzere ihracat başarısında, etkin lojistik hizmetinin faydası tartışılmaz.
Ayrıca ülkemizin AB pazarına yakın olması bizler için avantaj olduğu kanaatindeyim. Kurulan
yurt dışı lojistik merkezleriyle, giderlerinin önemli bir kısmı devlet tarafından
desteklenecek. Bu uygulama ile ihracatta artacaktır. Gaziantep, 2021 yılında 6 aylık bir
süreçte ihracat hacmini yüzde 41.1 artırarak 4.825 milyar Dolara çıkaran, bir önceki yılın
Haziran ayına göre ihracatını yüzde 40 artıran bir şehir. Sergilemiş olduğu ihracat
performansıyla örnek olan Gaziantep, devlet destekleriyle sıralamasını çok daha üst
noktalara taşıyacaktır” şeklinde konuştu.
Gümrük Müşaviri Cenk Öncel ise; “14 Ekim 2020 Resmi Gazetede 3080 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı ile “Yurt dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” yürürlüğe konuldu.
Karar, Türkiye ihracatının hızlı ve kapsamlı akışını sağlamak, ihracatçıların uluslararası tedarik
ve dağıtım zincirlerine hızlı ve maliyet duyarlı olarak nüfuz etmelerini temin etmek ve önemli
pazarlardaki ihracat performansımızı istikrarlı kılacak altyapı olanaklarını oluşturmaktır. Bu
karar kapsamında ise kurulum, bilişim dâhil yatırım, ruhsat ve izin giderleri, %70 oranında ve
YDLM başına en fazla 5 milyon ABD Doları, doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren
şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin vergiler dahil kira-komisyon kullanım
giderleri, ilk iki yıl % 70, diğer yıllar % 50 oranında ve YDLM başına yıllık en fazla 3 milyon ABD
Doları, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile danışmanlık hizmeti alımına yönelik
giderleri, Bakanlıkça belirlenecek koşullara uygun olarak istihdam edilen en fazla on kişinin

brüt ücreti ilk iki yıl % 70, diğer yıllar % 50 oranında ve YDLM başına, yıllık en fazla 799 bin
ABD Doları olarak desteklenecektir” dedi.
Öncel; “Türkiye’nin dış ticarette lojistik etkinliğinin artırılması, lojistik maliyeti yükünün
azaltılması, nihai ürünlerin tüketim pazarlarına ulaşım süresinin kısaltılması ve Türkiye’nin
lojistik sektöründe uluslararası konumunun güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede
İngiltere’de bir lojistik merkez kurulması için adım atıldı. Yurtdışı lojistik merkezlerin daha çok
E-İhracat odaklı kurulması planlanıyor. Böylece özellikle, küçük parçaların daha ucuza ve hızlı
şekilde taşınması sağlanacak ve toplu gönderilerin dağıtımı, dünyanın çeşitli noktalarında
özel olarak belirlenmiş tedarik üslerinden gerçekleştirilecek. Bu tedarik üsleri, iade
maliyetlerinin azalmasını da sağlayarak, E-İhracatın artmasında rol oynayacak” ifadelerine
yer verdi.

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.