Son güncellenme :28.10.2020 10:25

Anasayfa > Genel, Gündem > SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE, İÇ HASTALIKLARI / TIBBİ ONKOLOJİ KLİNİĞİ HİZMETE GİRDİ – DOÇ. DR. YILDIRIM, SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE

28.10.2020 Çar, 10:25

– DOÇ. DR. YILDIRIM, SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE
– SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE, İÇ HASTALIKLARI / TIBBİ ONKOLOJİ
KLİNİĞİ HİZMETE GİRDİ
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde İç Hastalıkları / Tıbbi Onkoloji Kliniği, Doç. Dr. Mustafa
Yıldırım’ın hastanenin hekim kadrosuna dahil edilmesiyle hizmet vermeye başladı.
Doç. Dr. Mustafa Yıldırım, 1977 yılında Gaziantep'te doğdu, 25 Aralık İlkokulu’nda,
Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu’nda ve Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesi’nde eğitim
gördü.
1994 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde başladığı eğitimini,
2000’de tamamlayan Doç. Dr. Yıldırım, 1994 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anabilim Dalı’nda İç Hastalıkları Uzmanlık eğitimine başladı. Doç. Dr. Yıldırım, “Akut
Lösemilerde Gravin Ekspresyonunun Prognostik Önemi” isimli tezi ile 2006 yılında İç
Hastalıkları Uzmanlık eğitimini bitirdi.
Malatya- Arapgir Devlet Hastanesi’nde 2006-2008 yılları arasında zorunlu devlet hizmeti
yükümlülüğünü, 2008 yılında Antalya’da askerlik görevini yerine getiren Doç. Dr. Yıldırım,
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniğinde 2009 yılında Tıbbi
Onkoloji yan dal eğitimine başladı. Doç. Dr. Yıldırım, “Mide Kanserinde P53 ve Bcl-2
Ekspresyonunun Prognostik Önemi” isimli tezi ile 2012 yılında Tıbbi Onkoloji yan dal
eğitimini tamamladı, Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde Tıbbi Onkoloji zorunlu devlet
hizmeti yükümlülüğünü yerine getirdi.
Gaziantep’te özel bir sağlık kuruluşunda Tıbbi Onkoloji Uzmanı olarak göreve başladığı
2014 yılında İç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji) alanında Doçent unvanını alan Doç. Dr.
Yıldırım, aynı yıl Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Anabilim
Dalı’nda başladığı Biyokimya doktora eğitimini 2019 yılında tamamladı.
Özel bir üniversitede 2014-2020 yılları arasında iç hastalıkları anabilim dalında öğretim
üyesi olarak görev alan Doç. Dr. Yıldırım, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve üç
çocuk babası olan Doç. Dr. Yıldırım, SANKO Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları / Tıbbi
Onkoloji Kliniği’nde hasta kabulüne başladı.
İÇ HASTALIKLARI / TIBBİ ONKOLOJİ KLİNİĞİ
Kanserin tek bir hastalık değil, birçok farklı hastalığın ortak adı olduğunu belirten Doç. Dr.
Yıldırım, “Kanser günümüz modern yaşamında etkisiyle ve sıklığı giderek daha çok
görülen bir hastalıklar grubudur. Her bir hastalığın seyri farklı olduğu gibi hastanın yaşına,
genel durumuna hatta cinsiyetine göre hastalık farklı seyreder” ifadelerini kullandı.
Bu nedenle çevredekilerin “benim hasta için şu tedavi verildi, sonucu şöyle oldu” gibi
sözlerin dikkate alınıp hasta hakkında karar vermenin doğru olmayacağını kaydeden Doç.
Dr. Yıldırım, “Belki hastanız aynı hastalığa sahip değildir. Bu nedenlerle hastanızın tedavisi
konusunda tedavinin her aşamasında doktorunuzun fikrini almak hastanız yararına
olacaktır” uyarısını yaptı.
Kanser hastalarının cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi ile tedavi edildiğine vurgu yapan
Doç. Dr. Yıldırım, “Hastaların tedavilerinin önemli bir kısmını oluşturan kemoterapi; kanser
için etkili olduğu bilinen ilaçların genel ismidir. Onkoloji ise tümörü tedavi etmek için

kullanılan ilaçları içermektedir. Farklı tümörlerde farklı etki gösterirler ve yan etkileri de
farklıdır” dedi.
Kemoterapi vermekteki amacın hastalığı yok etmek, yayılmasını engellemek, ilerlemesini
durdurmak ve hastalığın neden olduğu yakınmaları yok etmek olduğuna dikkat çeken Doç.
Dr. Yıldırım, kemoterapi ile ilgili şu bilgileri paylaştı:
“Kemoterapi kararı verilmeden önce tanının patolojik olarak mutlaka konmuş olması, gözle
görülmesi veya radyolojik yöntemlerle tespit edilmesi yeterli değildir. Patolojik tanıdan
sonra hastalığınızın yaygınlığının bilinmesi için bazı incelemelerin (ultrasonografi,
bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, PET-BT, kemik sintigrafisi, kemik iliği incelemesi
gibi) yapılması gereklidir.
Kemoterapi, hızla büyüyen ve ikiye bölünen kanser hücrelerinin büyümesini durdurmak ya
da yavaşlatmak suretiyle etki göstermektedir. Ancak ağzınızı ve bağırsaklarınızın yüzeyini
saran ya da saçlarınızın uzamasını sağlayan hücreler gibi hızla bölünen sağlıklı hücrelere
de zarar verebilmektedir. Sağlıklı hücrelere verilen zarar yan etkilere neden olabilmektedir.
Yan etkiler genellikle kemoterapi bitiminde iyileşmekte veya ortadan kalkmaktadır.
Kemoterapi verilirken uyulması gereken en önemli kurallardan biri tedavinin zamanında
yapılmasıdır. İlaç zamanında uygulanmazsa, tümör hücreleri çoğalarak yayılmaya ve
verilen ilaçlara direnç geliştirmeye başlarlar. Bu durumda tedavinin etkinliği de düşer.”
Hastaların takip ve tedavilerinin SANKO Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Polikliniği ve
Kemoterapi Ünitesi’nde yapılabileceğinin altını çizen Doç. Dr. Yıldırım, “Polikliniğimizde
muayenesi yapılan hastalarımız, istenen kan ve görüntüleme tetkikleri ile değerlendirilerek,
tedavileri yatarak veya ayaktan kemoterapi ünitesinde uygulanabilecektir” diye konuştu.
Doç. Dr. Yıldırım, Tıbbi Onkoloji Kliniği’ndeki uygulamaları, “Onkolojik tanı ve takip,
kemoterapi, biyoterapi, hedefe yönelik tedaviler, immünoterapi, kişiye özgü bireysel tedavi
yaklaşımı, nükleer tıp kliniği ile koordineli radyoaktif tedaviler, algoloji (Ağrı tedavisi),
diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve eğitim hemşiresinden oluşan ekip ile destekleyici
tedaviler” olarak özetledi.
SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline
gelen SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik
Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli
Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi,
Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları, Tıbbi Onkoloji, Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi, Kardiyoloji,
Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın
Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,
Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi
Merkezi, Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve
Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.