Son güncellenme :06.01.2021 14:49

Anasayfa > Genel > Yılmazkaya, “Emeklinin Yüzde 90’ının Aldığı Maaş Açlık Sınırının Altında!”

06.01.2021 Çar, 14:49

“Yaşanan Gelir Adaletsizliğine Çözüm Üretmek Boynumuzun Borcudur!”
“Sanki AKP Hükümeti, enflasyonun yüzde 36 olduğu Türkiye’de değil, enflasyonun sıfır olduğu bir ülkede
yaşıyormuş gibi davranıyor.”
Emekli ve memur maaşlarına yapılan düşük zammı eleştiren CHP Gaziantep Milletvekili Opr. Dr.
Bayram Yılmazkaya, “Enflasyonla uzaktan-yakından bir alakası olmayan bu düşük zam ile AKP
Hükümeti memur ve emekli vatandaşlarımız ile resmi olarak alay etmektedir” dedi.
Yapılan zammın enflasyonun çok altında olduğunu vurgulayan Yılmazkaya, “Sadece yumurtaya
birkaç ay içinde yüzde 100’ün üzerinde zam geldi. 35 liralık sıvı yağ 75 liraya yükseldi. Elektrik’e ve
doğalgaza emekli ve memura yapılan zammın 4 katı üzerinde zam yapıldı. Emekliye ve memura reva
görülen bu zam, gerçek enflasyonu üçte bir oranında düşük gösteren TÜİK’in bile altında. Yeni yılda
köprü ve otoyollara ortalama yüzde 25, son bir yılda ise doğalgaza yüzde 34, elektriğe yüzde 33
oranında zam geldi. Emekli vatandaşlarımız zaten geçinemiyor. Memurun hali ortada! Bu yapılan
komik zam ile bu yüksek enflasyona karşı nasıl geçinsinler!?” dedi.
En düşük emekli maaşının asgari ücretin altın olmaması için TBMM’ye kanun teklifi verdiğini
hatırlatan Yılmazkaya, “30-40 yıl çalıştıktan sonra emekli olmaya hak kazanan vatandaşlarımız, emeklilik
dönemini huzur içinde geçirmek isterken ülkenin kötü ekonomik koşulları yüzünde işsiz olan çocuklarını,
onların ailelerini ve hatta torunlarına bakmak zorunda kalıyor. 12,5 milyon emeklinin %90’ının aldığı
emekli aylığı ile geçinemediği, yokluk ve açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiği, ömrünün geri
kalanında refah içinde değil düşük emekli maaşlarıyla yarı aç yarı tok yaşamaya çalıştığı ülkemizde, emekli
yurttaşlarımızın onurlu bir yaşam sürdürebilmeleri için gerekli iyileştirmelerin biran önce yapılması şart”
ifadelerini kullandı.
Emekliler Açlık Sınırının Altında Borç İçinde Yaşamakta!
2021 yılı için yapılan zammı değerlendiren Yılmazkaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ayrıntılara yer
verdi;
“Memur ve memur emeklilerinin yüzde 7,4 oranında, Bağ-Kur ve işçi emeklilerinin ise bu yılın ilk 6 ayı için
yüzde 8,4 oranında zam almasının ve bu zammın 4,4 puanlık kısmının geçen yılın ikinci altı ayında doğan
enflasyon farkı olması, vatandaş ile AKP Hükümetinin aynı enflasyona maruz kalmadığını bizlere
göstermektedir. Sanki bu AKP Hükümeti, enflasyonun yüzde 35 yüzde 40 olduğu Türkiye’de değil,
enflasyonun sıfır olduğu bir ülkede yaşıyormuş gibi davranıyor.
TÜİK’in bastırılmış verilerine göre bile tüketici fiyatları artışının yüzde 14,6, gıda enflasyonun ise yüzde
20,6 olduğu bir ortamda, memur ve emekli maaşlarına yapılan bu artışların çok yetersiz olduğu ortadadır.
Yeni yılda köprü ve otoyollara ortalama yüzde 25, son bir yılda ise doğalgaza yüzde 34, elektriğe yüzde 33
oranında zam geldi” dedi.
AKP Hükümeti Gelir Adaletsizliği Yaratmıştır!
Yılmazkaya, “Anayasanın 2. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti “sosyal bir hukuk devletidir”. Yine,
Anayasanın 55. maddesi ücrette adaleti hükme bağlamış ve maddenin 1. fıkrasında “ücret, emeğin
karşılığıdır” denilmiştir. Ve beraberinde Anayasanın 60. maddesinde de “Herkes, sosyal güvenlik hakkına
sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.” denilerek bu haklar
Anayasal güvence altına alınmıştır.
Bu Anayasal düzenlemelere rağmen, sosyal devleti ilkesinden uzak uygulamalar sergileyen AKP Hükümeti,
fakirliğe, açlığa muhtaç ettiği insanlarda gelir adaletsizliği yaratmıştır.

Ekonominin büyüdüğü iddia edilen Hükümet, bireye düşen refah payından yoksun olan emekli, dul ve
yetimlerimiz Anayasamızda yer alan 'Sosyal Devlet' ilkesi gözetilmeden açlık sınırının altında borç içinde
yaşamak zorunda bırakılmaktadır” dedi.
Emeklilerimizin Yaşadıkları Gelir Adaletsizliğine Çözüm Üretmek Boynumuzun Borcudur!
Yılmazkaya emekli maaşlarının artırılması noktasında şu konuların altını çizdi; “Bugün ülkemizde emekli,
dul ve yetimlerin tamamına yakını açlık sınırının altında aylık almaktadır. Aileleriyle birlikte ülke
nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturan emeklilerimiz sosyal devlet ilkesinin gereklerinden yeteri kadar
yararlanamamaktadır.
AKP Hükümeti 18 yıllık iktidarı dönemince emeklilere umut vermiş, ancak emeklilerin bu umutları hep bir
başka bahara kalmıştır. Emekliler siyasi iktidar tarafından sürekli aldatılmış ve hayal kırıklığına
uğratılmıştır. Emekliler arasındaki maaş adaletsizliğini gidereceğini vadeden AKP hükümeti buna karşın
emekli maşını daha da adaletsiz hâle getirmiştir.
Emeklilerimizin sorunlarına çözüm üretmek, yaşadıkları gelir adaletsizliğine karşı onurlu yaşamlarını
sürdürebilecekleri bir sistem hedeflenmek bizlerin onlara olan borcudur” ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.